27.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 123/25


2013. március 13-án benyújtott kereset — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology kontra Bizottság

(T-146/13. sz. ügy)

2013/C 123/43

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LLC (Shaoxing, Kína) (képviselők: V. Akritidis és Y Melin ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján semmisítse meg az Európai Bizottságnak a 2013. január 3-i levéllel kézbesített H4/JN/Ref.t13.000011. sz. határozatát, amelyben arról tájékoztatta a felperest, hogy nem vizsgálja meg az 1225/2009 tanácsi rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján a felperes által arra vonatkozóan benyújtott kérelmet, hogy a Kínai Népköztársaságból származó kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik behozatalára vonatkozó, 2012. szeptember 6-án megindított dömpingellenes eljárás (AD 590) keretében ismerje el a felperesnek a piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozási jogállását;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 277. cikke alapján a jelen kereset keretében a felperest illetően mondja ki az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1168/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 344., 1. o.) alkalmazhatatlanságát;

következésképpen a Bizottságot és az esetleges beavatkozókat kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amely azonos a T-143/13. sz., Zhejiang Heda Solar Technology kontra Bizottság ügyben hivatkozott jogalappal.