24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 194/38


A Törvényszék 2014. április 28-i végzése – Deweerdt és társai kontra Számvevőszék

(T-132/13. sz. ügy) (1)

2014/C 194/52

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 123., 2013.4.27.