23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/32


A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – VECCO és társai kontra Bizottság

(T-360/13. sz. ügy) (1)

((„REACH - A króm-trioxid felvétele az engedélyköteles anyagok listájára - Az engedélyezési kötelezettség alól mentes felhasználások vagy felhasználási kategóriák - »Az adott anyag felhasználása tekintetében az emberi egészség és a környezet védelmével kapcsolatos minimumkövetelmények meghatározásáról szóló meglévő különös közösségi jogszabály« fogalma - Nyilvánvaló értékelési hiba - Arányosság - Védelemhez való jog - A megfelelő ügyintézés elve”))

(2015/C 389/33)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Németország) és az ítélet mellékletében szereplő további 185 felperes (képviselők: C. Mereu, K. Van Maldegem ügyvédek és J. Beck solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: Talabér-Ritz K. és J. Tomkin meghatalmazottak)

A felpereseket támogató beavatkozók: Assogalvanica (Padova, Olaszország) és az ítélet mellékletében szereplő további 31 beavatkozó (képviselők: C. Mereu, K. Van Maldegem ügyvédek és J. Beck solicitor)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (képviselők: W. Broere, M. Heikkilä és T. Zbihlej meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról szóló, 2013. április 17-i 348/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 108., 1. o.) részbeni megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) és az I. mellékletben szereplő további felperesek saját költségeiken felül kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeiket.

3)

Az Assogalvanica és a II. mellékletben szereplő további beavatkozó felek maguk viselik saját költségeiket.

4)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 260., 2013.9.7.