8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/20


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — Bizottság kontra BO

(T-174/13. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Szociális biztonság - Szállítási költségek megtérítése - Nyelvi okokból felmerült szállítási költségek - Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályzata 19. cikkének (2) bekezdése - Az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések II. címe 12. fejezetének 2.5. pontja)

2014/C 71/37

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: BO (Ammán, Jordánia) (képviselők: L. Levi, M. Vandenbussche és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (első tanács) F-27/11. sz., BO kontra Bizottság ügyben 2013. január 15-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen annak hatályon kívül helyezése iránt benyújtott fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a BO részéről a jelen eljárás során felmerült költségeket.


(1)  HL C 164., 2013.6.8.