24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 194/23


A Törvényszék 2014. május 8-i ítélete – Pedro Group kontra OHIM – Cortefiel (PEDRO)

(T-38/13. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A PEDRO közösségi szóvédjegy bejelentése - Pedro del Hierro korábbi ábrás közösségi védjegy - A lajstromozás részleges megtagadása - Viszonylagos kizáró okok - A korábbi védjegy tényleges használata - A korábbi védjegy fokozott megkülönböztető képessége - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

2014/C 194/30

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Pedro Group Pte Ltd (Szingapúr, Szingapúr) (képviselő: B. Brandreth ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: M. Vuijst és J. Crespo Carillo meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Cortefiel, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: kezdetben H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla és G. Marín Raigal, később P. López Ronda, G. Macias Bonilla és G. Marín Raigal ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Cortefiel, SA és a Pedro Group Pte Ltd. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. november 26-án hozott határozata (R 271/2011–4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Pedro Group Pte Ltd.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 101., 2013.4.6.