28.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 129/7


A Tribunal d’instance de Bordeaux (Franciaország) által 2013. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Thierry Delvigne kontra Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(C-650/13. sz. ügy)

2014/C 129/08

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal d’instance de Bordeaux

Az alapeljárás felei

Felperes: Thierry Delvigne

Alperesek: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikkét, hogy az kizárja, hogy a nemzeti jog egyik rendelkezése fenntartsa annak mindent összevéve meghatározatlan és aránytalan tilalmát, hogy az enyhébb büntetőtörvény – az 1994. február 1-jei 94-89. sz. törvény – hatályba lépése előtt elítélt személyek enyhébb büntetésben részesüljenek?

2)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának az európai parlamenti választásokra vonatkozó 39. cikkét, hogy az azt írja elő az Európai Unió tagállamainak, hogy ne tiltsák általános, meghatározatlan és automatikus jelleggel a polgári és politikai jogok gyakorlását, annak érdekében, hogy ne alakítsanak ki egyenlőtlen bánásmódot a tagállamok állampolgárai között?