8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/3


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „go fair” Zeitarbeit OHG kontra Finanzamt Hamburg-Altona

(C-594/13. sz. ügy)

2014/C 71/06

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes:„go fair” Zeitarbeit OHG

Alperes: Finanzamt Hamburg-Altona

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 132. cikke (1) bekezdése g) pontjának értelmezése kapcsán:

a)

Gyakorolhatja-e valamely tagállam a szociális jellegű intézmény elismerése tekintetében számára biztosított mérlegelési jogkört akként, hogy bár elismeri azokat a személyeket, akik szolgáltatásaikat társadalombiztosítási és ápolási biztosítási pénztáraknak nyújtják, de nem ismeri el azt a szakápoló személyzetet, amely a szolgáltatásait közvetlenül az ápolásra szoruló személyek részére teljesíti?

b)

Amennyiben a szakápoló személyzetet szociális intézményként el kell ismerni: a szakápoló személyzetet elismert ápolási intézményeknek (fogadó intézményeknek) kölcsönbe adó munkaerő kölcsönző cég elismerését is maga után vonja-e a kölcsönbe adott személyzet elismerése?

2.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 134. cikke a) pontjának értelmezése kapcsán:

Elengedhetetlen-e a fogadó intézmény (kölcsönbe vevő) ápolási szolgáltatásainak teljesítése céljából szakápoló személyzet rendelkezésre bocsátása a szociális gondozással és szociális biztonsággal szorosan összefüggő ügyletek teljesítéséhez, ha a fogadó intézmény személyzet nélkül nem működhet?


(1)  HL L 347., 1. o.