15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/14


A Bayerisches Verwaltungsgericht München (Németország) által 2013. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Herbaria Kräuterparadies GmbH kontra Freistaat Bayern

(C-137/13. sz. ügy)

2013/C 171/27

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Az alapeljárás felei

Felperes: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Alperes: Freistaat Bayern

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a 889/2008/EK rendelet (1) 27. cikke (1) bekezdésének f) pontját, hogy az említett anyagok alkalmazását csak akkor írja elő jogszabály, ha valamely uniós jogi vagy az uniós joggal összeegyeztethető nemzeti rendelkezés azon élelmiszer tekintetében, amelyben az említett anyagok felhasználásra kerülnek, közvetlenül előírja az említett anyagok felhasználását, vagy legalábbis előírja az említett felhasználandó anyagok minimális mennyiségét?

2.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a 889/2008/EK rendelet 27. cikke (1) bekezdésének f) pontját, hogy az említett anyagok alkalmazását azokban az esetekben is jogszabály írja elő, amelyekben valamely élelmiszer táplálékkiegészítőként, illetve az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása mellett legalább az említett anyagok valamelyikének felhasználása nélkül történő forgalomba hozatala félrevezető vagy a fogyasztókra nézve megtévesztő lenne, mert az élelmiszer az említett anyagok valamelyikének túl alacsony koncentrációja miatt nem képes betölteni táplálkiegészítőkénti rendeltetését, illetve az egészségre vonatkozó állítással kifejezésre juttatott rendeltetését?

3.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a 889/2008/EK rendelet 27. cikke (1) bekezdésének f) pontját, hogy az említett anyagok alkalmazását azokban az esetekben is jogszabály írja elő, amelyekben egy bizonyos egészségre vonatkozó állítás csak olyan élelmiszerek tekintetében alkalmazható, amelyek legalább az említett anyagok egyikéből bizonyos, úgynevezett jelentős mennyiséget tartalmaznak?


(1)  Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 250., 1. o.)