1.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 431/6


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 11-i végzése – Think Schuhwerk GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

(C-521/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közösségi védjegy - 207/2009/EK rendelet - A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja - A megkülönböztető képesség hiánya - Piros cipőfűzővégek - A Törvényszék eljárási szabályzatának 122. cikke - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés))

(2014/C 431/10)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Think Schuhwerk GmbH (képviselő: M. Gail Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Think Schwerk GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 344., 2013.11.23.