30.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 30/2


A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(C-673/13. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - Környezet - Århusi Egyezmény - 1367/2006/EK rendelet - A 6. cikk (1) bekezdése - Természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei megsértésének veszélye - A környezetre vonatkozó információkhoz való hozzáférés - »A környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információ« fogalma - Növényvédő szerekben található hatóanyag engedélyezési eljárására vonatkozó dokumentumok - A glifozát hatóanyag”))

(2017/C 030/02)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver és L. Pignataro-Nolin meghatalmazottak)

A fellebbezőt támogató beavatkozók: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (képviselők: M. Abenhaïm avocat, K. Nordlander advokat és P. Harrison solicitor), CropLife International AISBL (CLI) (képviselők: D. Abrahams barrister, R. Cana és E. Mullier avocats, valamint A. Patsa dikigoros), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Protection Association (ECPA) (képviselők: I. Antypas és D. Waelbroeck avocats, valamint D. Slater solicitor), European Crop Care Association (ECCA) (képviselő: S. Pappas dikigoros), Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és A. Lippstreu meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (képviselők: B. Kloostra és A. van den Biesen advocaten)

A többi felet támogató beavatkozók: Svéd Királyság (képviselők: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz és N. Otte Widgren meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszékének 2013. október 8-i Stichting Greenpeace Nederland és PAN Europe kontra Bizottság ítéletét (T-545/11, EU:T:2013:523).

2)

A Bíróság a T-545/11. sz. ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 71., 2014.3.8.