23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/3


A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunal d’instance de Bordeaux [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thierry Delvigne kontra Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(C-650/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 39. és 49. cikk - Európai Parlament - Választások - Választójog - Európai uniós polgárság - Az enyhébb büntetőtörvény visszaható hatálya - Olyan nemzeti szabályozás, amely az 1994. március 1-je előtt végső fokon hozott, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet esetén előírja a választójogból való kizárást))

(2015/C 389/03)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal d’instance de Bordeaux

Az alapeljárás felei

Felperes: Thierry Delvigne

Alperesek: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Rendelkező rész

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 39. cikkének (2) bekezdését, valamint 49. cikke (1) bekezdésének utolsó mondatát úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan tagállami szabályozás, amely a törvény erejénél fogva kizárja az európai parlamenti választásokon a választójoggal rendelkezők köréből azokat a személyeket, akik az alapügy felpereséhez hasonlóan a súlyos bűncselekményben való büntetőjogi felelősséget megállapító olyan ítélet hatálya alatt állnak, amely 1994. március 1-je előtt vált jogerőssé.


(1)  HL C 129., 2014.4.28.