15.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 198/3


A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 16-i ítélete – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-317/13. és C-679/13. sz. egyesített ügyek) (1)

((Megsemmisítés iránti kereset - Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés - Új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedések alá vonása - A jogalap meghatározása - A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően alkalmazandó jogi háttér - Átmeneti rendelkezések - Másodlagos jogalap - A Parlamenttel való konzultáció))

(2015/C 198/03)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: F. Drexler, A. Caiola és M. Pencheva meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: K. Pleśniak és A. F. Jensen meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság megsemmisíti a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozatot, valamint az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi végrehajtási határozatot.

2)

A Bíróság a 2013/129 határozat és a 2013/496 végrehajtási határozat helyébe lépő új jogi aktusok hatálybalépéséig fenntartja e határozatok joghatásait.

3)

A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

4)

Az Osztrák Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 226., 2013.8.3.

HL C 52., 2014.2.22.