26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/56


2012. november 14-én benyújtott kereset — Sanofi kontra OHIM — GP Pharm (GEPRAL)

(T-493/12. sz. ügy)

2013/C 26/113

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Sanofi (Párizs, Franciaország) (képviselő: C. Hertz-Eichenrode, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2012. szeptember 5-én az R 201/2012-2. sz. ügyben hozott határozatát; és

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

Az érintett közösségi védjegy: a „GEPRAL” szóvédjegy az 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában–az Európai Uniót megjelölő 1010832. sz. nemzetközi védjegy

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az 5. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott, Ausztriában hatályos 418607. sz. DELPRAL nemzetközi szóvédjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak teljes egészében helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezésnek helyt adott, és teljes egészében engedélyezte a nemzetközi lajstromozást.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.