8.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/17


A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — PT Ecogreen Oleochemicals és társai kontra Tanács

(T-28/12. sz. ügy) (1)

(Dömping - Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatala - Végleges dömpingellenes vám - Új rendelet elfogadása - Eljáráshoz fűződő érdek megszűnése - Okafogyottság)

2013/C 164/32

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonézia); Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Szingapúr, Szingapúr); és Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Németország) (képviselők: F. Graafsma és J. Cornelis ügyvédek)

Alperes: Európai Unió Tanácsa (képviselő: J.-P. Hix meghatalmazott, segítői: G. Berrisch és N. Chesaites ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2011. november 8-i 1138/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek (HL L 293., 1. o.) a PT Ecogreen Oleochemicals-re vonatkozóan elrendelt dömpingellenes vámot tartalmazó része megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1.

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A Sasol Olefins & Surfactants GmbH és a Sasol Germany GmbH beavatkozási kérelméről nem szükséges határozni.

3.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit, valamint a PT Ecogreen Oleochemicals, az Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd és az Ecogreen Oleochemicals GmbH részéről felmerült költségeket.

4.

A Sasol Olefins & Surfactants GmbH és a Sasol Germany GmbH maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 73., 2012.3.10.