8.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 439/27


A Törvényszék 2014. október 24-i ítélete – Grau Ferrer kontra OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va)

(T-543/12. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Bugui va közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi Bugui nemzeti ábrás védjegy és a korábbi BUGUI közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - A felszólalás elutasítása - A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése - A korábbi védjegy megléte - A felszólalás alátámasztásaként a fellebbezési tanács elé terjesztett bizonyítékok figyelembevételének hiánya - A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre - A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése - A 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése második franciabekezdésének a) pontja - A korábbi védjegy tényleges használata - A megkülönböztető képességen nem változtató elemekben eltérő forma”))

(2014/C 439/36)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Spanyolország) (képviselő: J. Carbonell Callicó ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: S. Palmero Cabezas és A. Folliard-Monguiral meghatalmazottak)

A többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozók a Törvényszék előtti eljárásban: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Spanyolország) és Alberto Rubio Ferrer (Xeraco) (képviselő: A. Cañizares Doménech ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az egyrészről Xavier Grau Ferrer, másrészéről Juan Cándido Rubio Ferrer és Alberto Rubio Ferrer közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. október 11-én hozott határozata (R 274/2011-4. és R 520/2011-4. sz. egyesített ügyek) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2012. október 11-i határozatát (R 274/2011-4. és R 520/2011-4. sz. egyesített ügyek) hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM viseli a saját, valamint Xavier Grau Ferrer költségeit.

3)

Juan Cándido Rubio Ferrer és Alberto Rubio Ferrer viselik a saját költségeiket.


(1)  HL C 55., 2013.2.23.