22.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 68/26


A Törvényszék 2015. december 10-i ítélete – Front Polisario kontra Tanács

(T-512/12. sz. ügy) (1)

((„Külkapcsolatok - Az Unió és Marokkó között levélváltás formájában létrejött megállapodás - Mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékekre, halakra és halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizáció - A megállapodás alkalmazása Nyugat-Szaharára - Front Polisario - Megsemmisítés iránti kereset - Jogképesség - Közvetlen és személyében való érintettség - Elfogadhatóság - A nemzetközi joggal való összeegyeztethetőség - Indokolási kötelezettség - Védelemhez való jog”))

(2016/C 068/33)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (képviselők kezdetben: C.-E. Hafiz és G. Devers, később: G. Devers ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová és N. Rouam meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó fél: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta és D. Stefanov, később: F. Castillo de la Torre és E. Paasivirta meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek és azok mellékleteinek felváltásáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2012. március 8-i 2012/497/EU tanácsi határozat (HL L 241., 2. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek és azok mellékleteinek felváltásáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2012. március 8-i 2012/497/EU tanácsi határozatot a benne foglalt megállapodás Nyugat-Szaharára történő alkalmazását jóváhagyó részében.

2)

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket és a Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 55., 2013.2.23.