24.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 239/43


A Törvényszék 2017. június 1-jei ítélete – Changmao Biochemical Engineering kontra Tanács

(T-442/12. sz. ügy) (1)

((„Dömping - Kínából származó borkősav behozatala - A végleges dömpingellenes vám módosítása - Részleges időközi felülvizsgálat - Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása - A főbb ráfordításoknak az alapvetően a piaci értékeket tükröző költségei - A körülmények megváltozása - Indokolási kötelezettség - A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállásáról szóló határozat elfogadására vonatkozó határidő - Védelemhez való jog - Az 1225/2009/EK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése”))

(2017/C 239/53)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kína) (képviselők: E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma és J. Cornelis ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselő: S. Boelaert meghatalmazott, segítői kezdetben: G. Berrisch ügyvéd és N. Chesaites barrister, később: G. Berrisch és B. Byrne solicitor, és végül: N. Tuominen ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben: M. França és A. Stobiecka-Kuik, később: M. França és J.-F. Brakeland meghatalmazottak), Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Olaszország), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, Olaszország), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Olaszország), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Olaszország), és Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselő: R. MacLean solicitor)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 349/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2012. június 26-i 626/2012/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek (HL 2012. L 182., 1. o.) a felperesre vonatkozó részében történő megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 349/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2012. június 26-i 626/2012/EU tanácsi végrehajtási rendeletet a Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd-re vonatkozó részében.

2)

Az Európai Unió Tanácsa viseli a Changmao Biochemical Engineering részéről felmerülő költségek felét, valamint saját költségeit.

3)

A Changmao Biochemical Engineering maga viseli saját költségeinek felét.

4)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

5)

A Distillerie Bonollo SpA, az Industria Chimica Valenzana SpA, a Distillerie Mazzari SpA, a Caviro Distillerie Srl és a Comercial Química Sarasa, SL maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 366., 2012.11.24.