10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/38


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Elite Licensing kontra OHIM – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

(T-386/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az elite BY MONDARIZ közösségi ábrás védjegy bejelentése - ELITE korábbi közösségi és nemzetközi ábrás védjegyek - A fellebbezési eljárás nyelve - Határidők - A fellebbezés elfogadhatósága a fellebbezési tanács előtt - A 2868/95/EK rendelet 48. szabályának (2) bekezdése, 49. szabályának (1) bekezdése és 96. szabályának (1) bekezdése - Az összetéveszthetőség hiánya - A megjelölések hasonlóságának hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A jóhírnév megsértése - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése))

2014/C 175/50

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Elite Licensing Company SA (Freiburg, Svájc) (képviselő: J. Albrecht ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: E Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Spanyolország) (képviselő: T. Andrade Boué ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának az Elite Licensing Company SA és az Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL. közötti törlési eljárással kapcsolatban 2012. június 6-án hozott határozata (R 9/2011–5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ötödik fellebbezési tanácsának az Elite Licensing Company SA és az Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL. közötti törlési eljárással kapcsolatban 2012. június 6-án hozott határozatát (R 9/2011–5. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM maga viseli saját költségeit, valamint az Elite Licensing Company SA részéről felmerült költségeket.

3)

Az Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 355., 2012.11.17.