28.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 129/19


A Törvényszék 2014. március 12-i ítélete – Globosat Programadora kontra OHIM – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(T-348/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A SPORT TV INTERNACIONAL közösségi szóvédjegy bejelentése - SPORTV korábbi nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - A korábbi védjegy tényleges használatának igazolása - A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése és a 2868/95 rendelet 22. szabálya))

2014/C 129/24

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brazília) (képviselő: S. Micallef ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Sport TV Portugal, SA (Lisszabon, Portugália) (képviselők: B. Braga da Cruz és J. Pimenta ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Globosat Programadora Ltda és a Sport TV Portugal, SA közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. május 23-án hozott határozata (R 2079/2010–4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Globosat Programadora Ltda-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 311., 2012.10.13.