24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 194/21


A Törvényszék 2014. április 30-i ítélete – Hagenmeyer és Hahn kontra Bizottság

(T-17/12. sz. ügy) (1)

((„Fogyasztóvédelem - 1924/2006/EK rendelet - Az élelmiszerekkel kapcsolatos, az egészségre vonatkozó állítások - A betegségek kockázatának csökkentéséről szóló állítás engedélyezésének megtagadása - Kockázati tényező megjelölése - A betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítások engedélyezésére irányuló eljárás jogszerűsége - Megsemmisítés iránti kereset - Az eljáráshoz fűződő érdek - Közvetlen és személyében való érintettség - Elfogadhatóság - Arányosság - Indokolási kötelezettség”))

2014/C 194/26

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Moritz Hagenmeyer (Hamburg, Németország) és Andreas Hahn (Hannover, Németország) (képviselő: T. Teufer ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Pignataro-Nolin és S. Grünheid meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unitó Tanácsa (képviselők: I. Šulce, Z. Kupčová és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról szóló, 2011. november 16-i 1170/2011/EU bizottsági rendelet részleges megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Moritz Hagenmeyer és Andreas Hahn maguk viselik saját költségeiket, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

3)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 89., 2012.3.24.