26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/26


A Tribunale di Tivoli (Olaszország) által 2012. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antonella Pedone kontra Maria Adele Corrao

(C-498/12. sz. ügy)

2013/C 26/50

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Tivoli

Az alapeljárás felei

Felperes: Antonella Pedone

Alperes: Maria Adele Corrao

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 2002. május 30-i 115. sz. köztársasági elnöki rendeletnek az olasz szabályozásban való költségmentességre vonatkozó 130. cikke — azon részében, amely előírja, hogy az ügyvédnek, az igazságszolgáltatásban közreműködőnek, valamint az igazságügyi szakértőnek járó összegek a felére csökkennek — összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének (3) bekezdésével, amely úgy rendelkezik, hogy azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, költségmentességet kell biztosítani, amennyiben az igazságszolgáltatás hatékony igénybevételéhez erre szükség van?

2.

A 2002. május 30-i 115. sz. köztársasági elnöki rendeletnek az olasz szabályozásban való költségmentességre vonatkozó 130. cikke — azon részében, amely előírja, hogy az ügyvédnek, az igazságszolgáltatásban közreműködőnek, valamint az igazságügyi szakértőnek járó összegek a felére csökkennek — összeegyeztethető-e az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkével, ahogyan azt az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikkének (3) bekezdése, valamint (az EUSZ) 6. (cikk) átültette a közösségi jogba?