22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/14


A Tribunale di Cosenza (Olaszország) által 2012. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CCIAA di Cosenza kontra Fallimento CIESSE SRL

(C-468/12. sz. ügy)

2012/C 399/24

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Cosenza

Az alapeljárás felei

Felperes: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Alperes: Fallimento CIESSE SRL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2008. február 12-i 2008/7/EK irányelv (1) 5. cikkével az egyes gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok által fizetendő éves illeték kiszámításának módjára vonatkozó olasz szabályozás, amely előírja, hogy az egyéni vállalkozók rögzített mértékű éves illetéket fizetnek (200 eurót, ha az általános jegyzékbe kerültek bejegyezésre, és 88 eurót ha a különös jegyzékben kerültek feltüntetésre); az egyszerű mezőgazdasági társaságok rögzített, 100 euró mértékű éves illetéket (és további 20 eurót valamennyi telephely után); a külföldi székhelyű vállalkozások telephelyei és/vagy fióktelepei rögzített, 110 euró mértékű; a nem mezőgazdasági egyszerű társaságok rögzített, 200 euró mértékű; az ügyvédi társulások rögzített, 200 euró mértékű éves illetéket fizetnek; míg valamennyi egyéb gazdasági társas jogalany (társaság, konzorcium, stb.) „az előző üzleti év forgalma arányában számított illetéket”, így legfeljebb 40 000 eurót köteles fizetni, amennyiben ez a szabályozás az egyéni vállalkozások által folytatott tevékenységhez képest jelentősen súlyosabb terhet ró a (fent említett közösségi irányelv szerinti tág értelemben vett) tőkeegyesítő társaságok által folytatott vállalkozási tevékenységre?


(1)  A tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 2008. február 12-i 2008/7/EK tanácsi irányelv (HL L 46., 11. o.)