4.8.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 235/10


A Törvényszék (negyedik tanács) T-439/10. és T-440/10. sz., Fulmen kontra Tanács egyesített ügyekben 2012. március 21-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2012. június 6-án benyújtott fellebbezés

(C-280/12. P. sz. ügy)

2012/C 235/19

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és R. Liudvinaviciute, meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (negyedik tanács) T-439/10. és T-440/10. sz. egyesített ügyekben 2012. március 21-én hozott ítéletét;

hozzon végleges határozatot az ügyben és utasítsa el a Fulmen és F. Mahmoudian a Tanács szóban forgó aktusai ellen benyújtott kereseteit; és

a Fulment és F. Mahmoudiant kötelezze a Tanács elsőfokú eljárásban és a jelen fellebbezési eljárásban felmerült költségei viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Tanács úgy véli, hogy a Törvényszék fent hivatkozott ügyekben hozott ítélete jogi hibákat tartalmaz, következésképpen a Bíróságnak hatályon kívül kellene helyeznie ezt az ítéletet.

A Tanács úgy érvel, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor azt állapította meg, hogy a felperesnek bizonyítékokat kellett volna felhoznia a korlátozó intézkedéseknek a Fulmen társasággal szemben való előírására vonatkozó indokolása alátámasztására, vagyis hogy e társaság közreműködött a qomi/fordowi (Irán) nukleáris létesítmény elektromos berendezéseinek beszerelésénél.

E tekintetben a Tanács úgy véli, hogy először is a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor azt állapította meg, hogy meg kell követelni attól a tagállamtól, amely a Fulmen megjelölését javasolta, hogy nyújtson be bizonyítékokat és információkat, holott e bizonyítékok bizalmas forrásokból származnak. Másodszor a Tanács azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy vélte, hogy a Törvényszék figyelembe vehet olyan bizalmas bizonyítékokat, amelyeket nem közöltek az érintett felek ügyvédjeivel, pedig a Törvényszék eljárási szabályzata 67. cikkének 3. §-a nem rendelkezik erről a lehetőségről.