C‑314/12. sz. ügy

UPC Telekabel Wien GmbH

kontra

Constantin Film Verleih GmbH ésWega Filmproduktionsgesellschaft mbH

(az Oberster Gerichtshof [Ausztria] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — Információs társadalom — 2001/29/EK irányelv — Filmalkotásokat a szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjainak engedélye nélkül hozzáférhetővé tevő weboldal — 8. cikk, (3) bekezdés — A »harmadik személyek által szerzői jog vagy szomszédos jogok megsértése céljából igénybe vett szolgáltatásokat nyújtó közvetítő szolgáltatók« fogalma — Internet‑hozzáférést nyújtó szolgáltató — Az internet‑hozzáférést biztosító szolgáltató számára valamely weboldalhoz az ügyfelei részére történő hozzáférés nyújtását megtiltó ideiglenes intézkedés — Az alapvető jogok mérlegelése”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2014. március 27.

 1. Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – Nyilvánvalóan nem releváns kérdések, valamint hasznos választ kizáró szövegösszefüggésben feltett, hipotetikus kérdések – Az alapügy tárgyával össze nem függő kérdések – A Bíróság hatáskörének hiánya

  (EUMSZ 267. cikk)

 2. Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – A 2001/29 irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett közvetítő szolgáltató – A védelem alatt álló teljesítményeket a szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjainak engedélye nélkül hozzáférhetővé tevő weboldalhoz hozzáférést nyújtó szolgáltató – Bennfoglaltság

  (2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 8. cikk, (3) bekezdés)

 3. Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – A védelem alatt álló teljesítményeket a szerzői vagy szomszédos jogok jogosultjainak engedélye nélkül hozzáférhetővé tevő weboldal – Végzés, amely az internet‑hozzáférést nyújtó szolgáltatónak megtiltja, hogy ügyfelei részére hozzáférést biztosítson az ilyen weboldalhoz – Feltételek és szabályok – Az alapvető jogok mérlegelése – A nemzeti bíróság általi értékelés

  (Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 11. és 16. cikk, 17. cikk, (2) bekezdés és 51. cikk; 2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 8. cikk, (3) bekezdés)

 1.  Lásd a határozat szövegét.

  (vö. 19–21. pont)

 2.  Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv 8. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a személy, aki valamely weboldalon védelem alatt álló műveket tesz hozzáférhetővé a jogosultak engedélye nélkül, ezen irányelv 3. cikkének (2) bekezdése értelmében, az e műveket megtekintő személyek olyan internet‑hozzáférést biztosító szolgáltatójának szolgáltatásait használja, akit az említett irányelv 8. cikke (3) bekezdése értelmében vett közvetítő szolgáltatónak kell tekinteni.

  Az olyan internet‑hozzáférést nyújtó szolgáltató ugyanis, aki lehetővé teszi az ügyfelei részére a valamely harmadik fél által interneten hozzáférhetővé tett, védelem alatt álló teljesítményekhez való hozzáférést, olyan közvetítő szolgáltató, amelynek a szolgáltatásait a 2001/29 irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében szerzői jogok vagy szomszédos jogok megsértése céljából veszik igénybe. E következtetést megerősíti a 2001/29 irányelv célkitűzése is. Az internet‑hozzáférést biztosító szolgáltatóknak a kizárása a 2001/29 irányelv 8. cikke (3) bekezdésének hatálya alól lényegesen csökkentené a jogosultaknak az irányelv által megvalósítani kívánt védelmét.

  (vö. 32., 33., 40. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

 3.  Az uniós jog által elismert alapjogokat úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha bíróság által elrendelt ideiglenes intézkedéssel valamely internet‑hozzáférést nyújtó szolgáltatónak megtiltják, hogy ügyfelei részére hozzáférést biztosítson valamely olyan weboldalhoz, amely a jogosultak engedélye nélkül tesz elérhetővé védelem alatt álló műveket, ha ezen ideiglenes intézkedés nem határozza meg pontosan azt, hogy e szolgáltatónak milyen intézkedéseket kell megtennie, és ez utóbbi mentesülhet az említett ideiglenes intézkedésben foglaltak megszegése esetén kiszabható bírság megfizetésének kötelezettsége alól annak bizonyításával, hogy minden elvárható intézkedést megtett, amennyiben a megtett intézkedések ugyanakkor egyrészt nem fosztják meg szükségtelenül az internetfelhasználókat attól a lehetőségtől, hogy a rendelkezésre álló információkhoz megengedett módon hozzáférjenek, másrészt pedig azzal a hatással járnak, hogy megakadályozzák, vagy legalábbis nehezen kivitelezhetővé teszik a védelem alatt álló művek engedély nélküli megtekintéseit, és komoly visszatartó erőt gyakorolnak az ugyanezen ideiglenes intézkedés címzettjének szolgáltatásait a részükre a szellemi tulajdonjog megsértésével hozzáférhetővé tett művek megtekintése céljából igénybe vevő internetfelhasználókra, aminek vizsgálata a nemzeti hatóságok és bíróságok feladata.

  (vö. 64. pont és a rendelkező rész 2. pontja)