26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/46


A Törvényszék 2012. október 19-i végzése — Ellinika Nafpigeia és Hoern kontra Bizottság

(T-466/11. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Állami támogatások - Hajógyártás - A görög hatóságok által egy hajógyár számára nyújtott támogatások - A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetésüket elrendelő bizottsági határozat - Elfogadhatatlanság)

2013/C 26/91

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramangas, Görögország) és 2. Hoern Beteilingungs GmbH (Kiel, Németország) (képviselők: K. Chrysogonos és A. Mitsis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és M. Konstantinidis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A „CR 16/2004 állami támogatásra vonatkozó — a nemleges határozat végrehajtása és az (Ellinika Nafpigeia AE) vállalat számára nyújtott állami támogatások visszatéríttetése — Görögország által az EUMSZ 346. cikk (1) bekezdése b) pontjára történő hivatkozás és az EUMSZ 348. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás”, a felperesek által 2011. június 11-én megismert dokumentumokkal és az akta egyéb anyagaival kiegészített 2010. december 1-jei C(2010) 8274 végleges bizottsági levél megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2.

A Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas beavatkozás iránti kérelméről nem szükséges határozni.

3.

A Törvényszék az Ellinika Nafpigeia AE-t és a 2. Hoern Beteilingungs GmbH-t kötelezi saját költségeinek, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeknek a viselésére.

4.

A beavatkozás iránti kérelmet előterjesztő Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 331., 2011.11.12.