26.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 313/24


A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — „Rauscher” Consumer Products kontra OHIM (tampon ábrázolása)

(T-492/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Higiénikus tampont ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2013/C 313/47

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes:„Rauscher” Consumer Products GmbH (Bécs, Ausztria) (képviselő: M. Stütz ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy higiénikus tampon ábrázolásából álló megjelölés közösségi ábrás védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2011. július 20-án hozott határozata (R 2168/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a „Rauscher” Consumer Products GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 355., 2011.12.3.