27.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 380/6


A Törvényszék 2014. szeptember 11-i ítélete – Gold East Paper és Gold Huasheng Paper kontra Tanács

(T-443/11. sz. ügy) (1)

((„Dömping - Kínából származó bevont finompapír behozatala - A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása - Az e jogállásra vonatkozó határozat elfogadásának határideje - Alapos és pártatlan vizsgálat - Védelemhez való jog - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - A megfelelő ügyintézés elve - Bizonyítási teher - Kár - A haszonkulcs meghatározása - Az érintett termék meghatározása - Közösségi gazdasági ágazat - Okozati összefüggés”))

2014/C 380/07

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Kína) és Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (képviselők: V. Akritidis, Y. Melin és F. Crespo ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix meghatalmazott, segítői kezdetben: G. Berrisch és A. Polcyn ügyvédek, valamint N. Chesaites barrister, később B. O’Connor solicitor és S. Gubel ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: M. França és A. Stobiecka-Kuik meghatalmazottak); Cepifine AISBL (Brüsszel, Belgium); Sappi Europe SA (Brüsszel); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Olaszország) és Lecta SA (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: L. Ruessmann és W. Berg ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból származó bevont finompapír behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2011. május 6-i 451/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 128., 1. o.) annyiban történő megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e rendelet a felpereseket érinti

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd és a Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd saját költségein kívül köteles viselni az Európai Unió Tanácsa, a Cepifine AISBL, a Sappi Europe SA, a Burgo Group SpA és a Lecta SA részéről felmerült költségeket.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 298., 2011.10.8.