26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/42


A Törvényszék 2012. december 5-i ítélete — Consorzio vino Chianti Classico kontra OHIM — FFR (F.F.R.)

(T-143/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az »F.F.R.« közösségi ábrás védjegy bejelentése - A CHIANTI CLASSICO korábbi nemzeti ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Az összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése)

2013/C 26/80

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Olaszország) (képviselők: S. Corona, G. Ciccone és A. Loffredo ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben V. Melgar és G. Mannucci, később V. Melgar és D. Walicka meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Franciaország)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Consorzio vino Chianti Classico és a Fédération française de rugby (FFR) közötti felszólalási eljárásban 2011. január 10-én hozott határozata (R 43/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2011. január 10-i határozatát (R 43/2010-4. sz. ügy) azon részében, amelyben a fellebbezési tanács elutasította a felszólalást, mivel az a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésén alapult.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Consorzio vino Chianti Classico és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárás folyamán felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 152., 2011.5.21.