8.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 48/32


A Törvényszék 2015. december 16-i ítélete – Cathay Pacific Airways kontra Bizottság

(T-38/11. sz. ügy) (1)

((„Verseny - Kartellek - A légi árufuvarozás európai piaca - A légi árufuvarozási szolgáltatások árösszetevőire [üzemanyagpótdíjak és biztonsági pótdíjak bevezetése, a pótdíjak után fizetendő jutalék fizetésének megtagadása] vonatkozó megállapodások és összehangolt magatartások - Az EUMSZ 101. cikk, az EGT-Megállapodás 53. cikke, valamint a Közösség és Svájc között létrejött légi közlekedési megállapodás 8. cikke - Indokolási kötelezettség”))

(2016/C 048/36)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Cathay Pacific Airways Ltd (Queensway, Hongkong, Kína) (képviselők kezdetben: D. Vaughan QC, R. Kreisberger barrister, B. Bär-Bouyssière ügyvéd és M. Rees solicitor, később: D. Vaughan, R. Kreisberger és M. Rees)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Noë, N. von Lingen és J. Bourke, később: A. Dawes meghatalmazottak, segítőjük: J. Holmes barrister)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 101. cikk, az EGT-Megállapodás 53. cikke és az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás 8. cikke szerinti eljárásban (COMP/39258 – „légi teherszállítás”-ügy) 2010. november 9-én hozott C(2010) 7694 végleges bizottsági határozatnak a felperesre vonatkozó részében történő megsemmisítése, másodlagosan pedig a felperessel szemben kiszabott bírság csökkentése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az EUMSZ 101. cikk, az EGT-Megállapodás 53. cikke és az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás 8. cikke szerinti eljárásban (COMP/39258 – „légi teherszállítás”-ügy) 2010. november 9-én hozott C(2010) 7694 végleges bizottsági határozat 2., 3. és 5. cikkét a Cathay Pacific Airways Ltd-re vonatkozó részében megsemmisíti.

2)

A Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot a saját költségei, valamint a Cathay Pacific Airways részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 72., 2011.3.5.