A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2011. szeptember 8.

F-51/11. R. sz. ügy

Dimitrios Pachtitis

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem”

Tárgy:      Az EUMSZ 278. cikk és az EA 157. cikk, valamint az EAK-Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 279. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben D. Pachtitis az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) 2011. február 14-i azon határozatának felfüggesztését kéri, amely a Közszolgálati Törvényszék F-35/08. sz., Pachtitis kontra Bizottság ügyben 2010. június 15-én hozott ítéletének (amellyel szemben T-361/10. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt) végrehajtásaként felhívta az EPSO/AD/77/06 nyílt versenyvizsga előválogató tesztjein való újbóli részvételre.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

Összefoglaló

1.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – „Fumus boni juris” – Sürgősség – Kumulatív jelleg – Az ügyben szereplő érdekek összességének mérlegelése – A vizsgálat sorrendje és módja – Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró mérlegelési jogköre

(EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 102. cikk, 2. §)

2.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Elfogadhatósági feltételek – Az alapkereset prima facie elfogadhatósága

(EUMSZ 278. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 102. cikk, 2. §)

3.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Előkészítő aktus

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

4.      Megsemmisítés iránti kereset – Határidőben meg nem támadott határozatot megerősítő határozattal szembeni kereset – Elfogadhatatlanság

1.      Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet illetően a sürgősségre és a kérelem megalapozottságának valószínűsítésére (fumus boni iuris) vonatkozó feltételek kumulatív jellegűek, így e kérelmet el kell utasítani, ha e feltételek egyike nem teljesül. Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró adott esetben a fennálló érdekeket is mérlegeli.

Ezen együttes vizsgálat során az ideiglenes intézkedésről határozó bíró széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik, és az ügy jellegzetességeire tekintettel szabadon határozza meg e különböző feltételek vizsgálatának módját és rendjét, minthogy semmilyen jogszabály nem ír elő számára előre meghatározott vizsgálati módot az ideiglenes intézkedés szükségességének értékeléséhez.

(lásd a 15. és 16. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T-173/99. R. sz., Elkaïm és Mazuel kontra Bizottság ügyben 1999. szeptember 10-én hozott végzésének 18. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F-52/08. R. sz., Plasa kontra Bizottság ügyben 2008. július 3-án hozott végzésének 21. és 22. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

2.      Az alapkereset elfogadhatóságának kérdése főszabály szerint nem vizsgálható ideiglenes eljárás iránti kérelem keretében, hanem azt a kereset értékelésénél kell megítélni, kivéve ha a kereset első ránézésre nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tűnik. Az ideiglenes intézkedés iránti eljárás szakaszában az elfogadhatóságról hozott határozat, ha az elfogadhatóság prima facie nem teljesen kizárt, előre meghatározná a Közszolgálati Törvényszéknek az alapeljárásban hozandó határozatát.

(lásd a 17. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T-196/98. R. sz., Peña Abizanda és társai kontra Bizottság ügyben 1999. február 4-én hozott végzésének 10. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F-120/06. R. sz., Dálnoky kontra Bizottság ügyben 2006. december 14-én hozott végzésének 41. pontja.

3.      A versenyvizsga előválogató tesztjein való részvételre történő egyszerű felhívás nem minősül sérelmet okozó aktusnak, mivel az nem érinti a pályázó azon lehetőségét, hogy sikeresen teljesítse a szóban forgó teszteket, majd a versenyvizsga vizsgáin a tartaléklistára való felvételét biztosító pontokat szerezzen.

(lásd a 21. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T-32/89. és T-39/89. sz., Marcopoulos kontra Bíróság egyesített ügyekben 1990. június 22-én hozott ítéletének 22. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F-22/05. RENV. sz., Neophytou kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 23-án hozott ítéletének 71. pontja.

4.      Elfogadhatatlan az olyan korábbi határozatot pusztán megerősítő határozat megsemmisítése iránt benyújtott kereset, amelyet az erre előírt határidőn belül nem támadtak meg. A határozat akkor minősül egy korábbi határozat puszta megerősítésének, ha nem tartalmaz semmiféle új elemet a korábbi aktushoz képest, és azt nem előzi meg e korábbi határozat címzettjének helyzetére vonatkozó újbóli vizsgálat.

(lásd a 28. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 54/77. sz., Herpels kontra Bizottság ügyben 1978. március 9-én hozott ítéletének 11–14. pontja; 23/80. sz.,Grasselli kontra Bizottság ügyben 1980. december 10-én hozott ítéletének 18. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T-83/99–T-85/99. sz., Ripa di Meana és társai kontra Parlament egyesített ügyekben 2000. október 26-án hozott ítéletének 33. és 34. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F-78/06. sz., Suhadolnik kontra Bíróság ügyben 2006. december 19-én hozott végzésének 31. és 32. pontja; F-28/08. sz., Pouzol kontra Számvevőszék ügyben 2008. július 15-én hozott végzésének 45. pontja.