28.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/69


2011. október 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra ECDC

(F-107/11. sz. ügy)

(2012/C 25/132)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: E. Mylonas ügyvéd)

Alperes: Európai Járványmegelőzési és Járványvédelmi Központ

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2010. január 1-je és 2010. december 31-e közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentésének megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg a 2011. február 8-i értékelő jelentést és

amennyiben ez szükséges, semmisítse meg:

az ECD igazgatójának 2011. szeptember 9-i, a felperes panaszát elutasító határozatát;

a vegyes bizottság 2011. június 30-i véleményét és a fellebbviteli értékelő 2011. július 5-i határozatát;

az ellenjegyző 2011. április 15-i véleményét;

az ECDC-t kötelezze a költségek viselésére.