C-377/11. sz. ügy

International Bingo Technology SA

kontra

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(a Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [Spanyolország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Hatodik héairányelv — A 11. cikk A. része (1) bekezdésének a) pontja, a 17. cikk (5) bekezdése és a 19. cikk (1) bekezdése — Bingójáték szervezése — Jogszabályon alapuló, arra vonatkozó kötelezettség, hogy a szelvények vételárának egy hányadát nyeremény formájában a játékosoknak visszafizessék — Az adóalap számítása”

Az ítélet összefoglalása

 1. Az adójogszabályok harmonizálása – Közös hozzáadottértékadó-rendszer – Adóalap – Bingószelvények értékesítése – A vételár azon részének kizárása, amelyet a jogszabályok előzetesen meghatároznak, és nyereményként a játékosoknak ki kell fizetni

  (77/388 tanácsi irányelv, 11. cikk, A. rész, (1) bekezdés, a) pont)

 2. Az adójogszabályok harmonizálása – Közös hozzáadottértékadó-rendszer – Az előzetesen felszámított adó levonása – Részarányos levonás – Kiszámítás – Azon árbevétel, amelynek a tört nevezőjében kell szerepelnie – A bingószelvények vételárának a jogszabályok által előzetesen meghatározott része, amelyet nyereményként a játékosoknak vissza kell fizetni – Kizártság

  (77/388 tanácsi irányelv, 11. cikk, A. rész, (1) bekezdés, a) pont, 17. cikk, (5) bekezdés és 19. cikk, (1) bekezdés)

 1.  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388 hatodik irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy bingószelvények értékesítése esetén a hozzáadottérték-adó adóalapjába nem tartozik bele e szelvények vételárának a jogszabályban előzetesen meghatározott azon része, amelyet nyereményként a játékosoknak ki kell fizetni.

  Amennyiben a szelvények vételárának a nyereményként a játékosok számára kiosztott része előzetesen meg van határozva, és kötelező, az nem tekinthető a játék szervezője által a szolgáltatásáért kapott ellenértéknek, amely az adó alapját képezi.

  (vö. 25., 28., 33. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

 2.  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388 hatodik irányelv 17. cikkének (5) bekezdését és 19. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a hozzáadottérték-adó levonására vonatkozó hányad számítását érintően a tagállamok nem írhatják elő azt, hogy a bingószelvények vételárának az a jogszabályban előzetesen meghatározott része, amelyet nyereményként a játékosoknak vissza kell fizetni, részét képezi annak az árbevételnek, amelynek az említett 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott tört nevezőjében kell szerepelnie.

  Ugyanis egyrészt a tagállam főszabály szerint nem alkalmazhat bizonyos ügyletek esetében az irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontjában általános szabályként meghatározottól eltérő adóalap-meghatározási szabályt. Másrészt a vételár említett része nem vonható be az adóalapba, és következésképpen az nem tekinthető a játékszervező árbevétele részének.

  (vö. 37–39. pont és a rendelkező rész 2. pontja)


C-377/11. sz. ügy

International Bingo Technology SA

kontra

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(a Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [Spanyolország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Hatodik héairányelv — A 11. cikk A. része (1) bekezdésének a) pontja, a 17. cikk (5) bekezdése és a 19. cikk (1) bekezdése — Bingójáték szervezése — Jogszabályon alapuló, arra vonatkozó kötelezettség, hogy a szelvények vételárának egy hányadát nyeremény formájában a játékosoknak visszafizessék — Az adóalap számítása”

Az ítélet összefoglalása

 1. Az adójogszabályok harmonizálása — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — Adóalap — Bingószelvények értékesítése — A vételár azon részének kizárása, amelyet a jogszabályok előzetesen meghatároznak, és nyereményként a játékosoknak ki kell fizetni

  (77/388 tanácsi irányelv, 11. cikk, A. rész, (1) bekezdés, a) pont)

 2. Az adójogszabályok harmonizálása — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — Az előzetesen felszámított adó levonása — Részarányos levonás — Kiszámítás — Azon árbevétel, amelynek a tört nevezőjében kell szerepelnie — A bingószelvények vételárának a jogszabályok által előzetesen meghatározott része, amelyet nyereményként a játékosoknak vissza kell fizetni — Kizártság

  (77/388 tanácsi irányelv, 11. cikk, A. rész, (1) bekezdés, a) pont, 17. cikk, (5) bekezdés és 19. cikk, (1) bekezdés)

 1.  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388 hatodik irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy bingószelvények értékesítése esetén a hozzáadottérték-adó adóalapjába nem tartozik bele e szelvények vételárának a jogszabályban előzetesen meghatározott azon része, amelyet nyereményként a játékosoknak ki kell fizetni.

  Amennyiben a szelvények vételárának a nyereményként a játékosok számára kiosztott része előzetesen meg van határozva, és kötelező, az nem tekinthető a játék szervezője által a szolgáltatásáért kapott ellenértéknek, amely az adó alapját képezi.

  (vö. 25., 28., 33. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

 2.  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388 hatodik irányelv 17. cikkének (5) bekezdését és 19. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a hozzáadottérték-adó levonására vonatkozó hányad számítását érintően a tagállamok nem írhatják elő azt, hogy a bingószelvények vételárának az a jogszabályban előzetesen meghatározott része, amelyet nyereményként a játékosoknak vissza kell fizetni, részét képezi annak az árbevételnek, amelynek az említett 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott tört nevezőjében kell szerepelnie.

  Ugyanis egyrészt a tagállam főszabály szerint nem alkalmazhat bizonyos ügyletek esetében az irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontjában általános szabályként meghatározottól eltérő adóalap-meghatározási szabályt. Másrészt a vételár említett része nem vonható be az adóalapba, és következésképpen az nem tekinthető a játékszervező árbevétele részének.

  (vö. 37–39. pont és a rendelkező rész 2. pontja)