C-367/11. sz. ügy

Déborah Prete

kontra

Office national de l’emploi

(a Cour de cassation [Belgique] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Személyek szabad mozgása — EK 39. cikk — Egy tagállam valamely más tagállamban állást kereső állampolgára — Egyenlő bánásmód — Első állásukat kereső fiatalok részére járó áthidaló járadék — A fogadó államban legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányokra vonatkozó feltételhez kötött nyújtás”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2012. október 25.

 1. Személyek szabad mozgása – Munkavállalók – Egyenlő bánásmód – Az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma – Az EK 39. cikk (2) bekezdése – E rendelkezés álláskeresőkre történő alkalmazása

  (EK 12. cikk és EK 39. cikk)

 2. Személyek szabad mozgása – Munkavállalók – Egyenlő bánásmód – Első állásukat kereső fiatalok részére járó áthidaló járadék – A fogadó tagállamban legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányokra vonatkozó feltételhez kötött nyújtás – Megengedhetetlenség – Igazolás – Hiány

  (EK 18. cikk és EK 39. cikk)

 1.  Lásd a határozat szövegét.

  (vö. 21–28. pont)

 2.  Az EK 39. cikkel ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely az első állásukat kereső fiatalok áthidaló járadékra való jogosultságát a fogadó tagállam valamely oktatási intézményében legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányoktól teszi függővé, amennyiben e feltétel megakadályozza a járadék kérelmezője és a szóban forgó, földrajzi munkaerőpiac közötti valós kapcsolat fennállását bizonyító egyéb jellemző tényezők figyelembevételét, és ezáltal meghaladja a hivatkozott rendelkezés által kitűzött és az ilyen kapcsolat fennállásának biztosítására irányuló cél eléréséhez szükséges mértéket.

  Az ilyen szabályozás ugyanis az említett jogot olyan feltételhez köti, amelyet az adott tagállam állampolgárai könnyebben teljesíthetnek, és az így főként a más tagállam állampolgárai számára jelenthet hátrányt.

  E szabályozás kizárólag akkor igazolható, ha e feltétel kikötésével a nemzeti jogalkotó arra törekedett, hogy megbizonyosodjon az említett járadék kérelmezője és a szóban forgó földrajzi munkaerőpiac közötti valós kapcsolat fennállásáról.

  Nem ez a helyzet az olyan szabályozás esetében, amely az ilyen kapcsolat fennállásának értékelése szempontjából nem engedi figyelembe venni azt a körülményt, hogy a kérelmező – élve az EK 18. cikk által az uniós polgároknak biztosított mozgási szabadsággal – azért költözött a fogadó tagállamba, hogy ott az említett állam állampolgárával való házasságkötését követően közös otthont létesítsen, és ott egy bizonyos ideig lakóhellyel rendelkezett, valamint azt a körülményt, hogy ezen tagállam munkaügyi hivatala egy bizonyos ideje nyilvántartásba vette őt álláskeresőként, és egyúttal bizonyságát adta annak, hogy valóban aktívan keres munkát e tagállamban. E különböző feltételek ugyanis megalapozhatják egy ilyen kapcsolat fennállását.

  (vö. 31., 33., 40., 46–48., 50., 52. pont és a rendelkező rész)


C-367/11. sz. ügy

Déborah Prete

kontra

Office national de l’emploi

(a Cour de cassation [Belgique] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Személyek szabad mozgása — EK 39. cikk — Egy tagállam valamely más tagállamban állást kereső állampolgára — Egyenlő bánásmód — Első állásukat kereső fiatalok részére járó áthidaló járadék — A fogadó államban legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányokra vonatkozó feltételhez kötött nyújtás”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2012. október 25.

 1. Személyek szabad mozgása — Munkavállalók — Egyenlő bánásmód — Az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma — Az EK 39. cikk (2) bekezdése — E rendelkezés álláskeresőkre történő alkalmazása

  (EK 12. cikk és EK 39. cikk)

 2. Személyek szabad mozgása — Munkavállalók — Egyenlő bánásmód — Első állásukat kereső fiatalok részére járó áthidaló járadék — A fogadó tagállamban legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányokra vonatkozó feltételhez kötött nyújtás — Megengedhetetlenség — Igazolás — Hiány

  (EK 18. cikk és EK 39. cikk)

 1.  Lásd a határozat szövegét.

  (vö. 21–28. pont)

 2.  Az EK 39. cikkel ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely az első állásukat kereső fiatalok áthidaló járadékra való jogosultságát a fogadó tagállam valamely oktatási intézményében legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányoktól teszi függővé, amennyiben e feltétel megakadályozza a járadék kérelmezője és a szóban forgó, földrajzi munkaerőpiac közötti valós kapcsolat fennállását bizonyító egyéb jellemző tényezők figyelembevételét, és ezáltal meghaladja a hivatkozott rendelkezés által kitűzött és az ilyen kapcsolat fennállásának biztosítására irányuló cél eléréséhez szükséges mértéket.

  Az ilyen szabályozás ugyanis az említett jogot olyan feltételhez köti, amelyet az adott tagállam állampolgárai könnyebben teljesíthetnek, és az így főként a más tagállam állampolgárai számára jelenthet hátrányt.

  E szabályozás kizárólag akkor igazolható, ha e feltétel kikötésével a nemzeti jogalkotó arra törekedett, hogy megbizonyosodjon az említett járadék kérelmezője és a szóban forgó földrajzi munkaerőpiac közötti valós kapcsolat fennállásáról.

  Nem ez a helyzet az olyan szabályozás esetében, amely az ilyen kapcsolat fennállásának értékelése szempontjából nem engedi figyelembe venni azt a körülményt, hogy a kérelmező – élve az EK 18. cikk által az uniós polgároknak biztosított mozgási szabadsággal – azért költözött a fogadó tagállamba, hogy ott az említett állam állampolgárával való házasságkötését követően közös otthont létesítsen, és ott egy bizonyos ideig lakóhellyel rendelkezett, valamint azt a körülményt, hogy ezen tagállam munkaügyi hivatala egy bizonyos ideje nyilvántartásba vette őt álláskeresőként, és egyúttal bizonyságát adta annak, hogy valóban aktívan keres munkát e tagállamban. E különböző feltételek ugyanis megalapozhatják egy ilyen kapcsolat fennállását.

  (vö. 31., 33., 40., 46–48., 50., 52. pont és a rendelkező rész)