10.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 269/39


A Bíróság elnökének 2011. július 7-i végzése (a Tribunale di Frosinone (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Procura della Repubblica kontra Patrick Conteh

(C-169/11. sz. ügy) (1)

2011/C 269/84

Az eljárás nyelve: olasz

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 173., 2011.6.11