27.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 123/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 7-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ITV Broadcasting Limited és társai kontra TV Catch Up Limited

(C-607/11. sz. ügy) (1)

(2001/29/EK irányelv - 3. cikk, (1) bekezdés - Harmadik személy által, kereskedelmi televíziós műsorszolgáltatók műsorainak interneten keresztül történő továbbközvetítése - „Live streaming” - Nyilvánossághoz közvetítés)

2013/C 123/08

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperesek: ITV Broadcasting Limited, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd

Alperes: TV Catch Up Limited

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice (Chancery Division) — Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 21. kötet, 230. o.) 3. cikke (1) pontjának értelmezése — A nyilvánossághoz közvetítés fogalma — A jogosultak engedélye műveik ingyenes földi hálózaton keresztül történő televíziós közvetítéséhez valamely tagállam területén vagy a tagállam valamely földrajzi egységén belül — Harmadik műsorszolgáltató szervezet által biztosított folyamatos közvetítési szolgáltatás olyan egyéni előfizetők részére, akik műsorszolgáltatási díjat fizetnek és ennek megfelelően az interneten keresztül, videofolyam útján vehetik egyenesben az adásokat.

Rendelkező rész

1.

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a valamely földfelszíni televíziós adásba foglalt művek olyan továbbközvetítését,

amelyet az eredeti műsorsugárzó szervezettől eltérő szervezet valósít meg,

amely az előfizetők rendelkezésére e szervezet által bocsátott internetes adatfolyam útján történik, melynek során az előfizetők a fenti szervezet szerverére csatlakozva foghatják a továbbközvetítést,

noha előfizetői az említett földfelszíni műsorsugárzás vételi területén találhatóak, és jogszerűen foghatják az adást televízió készülékükön.

2.

Az első kérdésre adott választ nem befolyásolja az a tény, hogy a továbbközvetítést, ahogyan a jelen alapeljárás tárgyát is, reklámok finanszírozzák, és ezért annak haszonszerző jellege van.

3.

Az első kérdésre adott választ nem befolyásolja az a tény, hogy a továbbközvetítést, ahogyan a jelen alapeljárás tárgyát is, olyan szervezet nyújtja, amely az eredeti műsorsugárzó szervezettel közvetlenül versenyben áll.


(1)  HL C 65., 2012.3.3.