26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/5


A Bíróság (első tanács) 2012. november 22-i ítélete (a Schienen-Control Kommission (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Westbahn Management GmbH kontra ÖBB Infrastruktur AG

(C-136/11. sz. ügy) (1)

(Szállítás - Vasúti szállítás - A vasúti pályahálózat-működtető azon kötelezettsége, hogy a vasúttársaságok rendelkezésére bocsássa a vonatközlekedésre vonatkozó valamennyi és különösen az összeköttetéseket lehetővé tévő vonatok esetleges késésére vonatkozó valós idejű információt)

2013/C 26/09

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Schienen-Control Kommission

Az alapeljárás felei

Felperes: Westbahn Management GmbH

Alperes: ÖBB Infrastruktur AG

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Schienen-Control Kommission — A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 14. o.) 8. cikke (2) bekezdésének és II. melléklete II. részének, valamint a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 75., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 404. o.) 5. cikkének és II. mellékletének értelmezése — A pályahálózat-működtető azon kötelezettsége, hogy a vasúttársaságok rendelkezésére bocsássa a vonatközlekedésre vonatkozó, különösen a csatlakozó vonatok esetleges késésére vonatkozó valós idejű adatokat

Rendelkező rész

1.

Úgy kell értelmezni a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete II. részével összefüggésben értelmezett 8. cikkének (2) bekezdését, hogy a fő összeköttetésekre vonatkozó információknak magukban kell foglalniuk a közzétett indulási idő mellett az említett összeköttetések késésére vagy kimaradására vonatkozó információkat is attól függetlenül, hogy mely vasúttársaság biztosítja ezen összeköttetéseket.

2.

Az 1371/2007/EK rendelet II. melléklete II. részével összefüggésben értelmezett 8. cikkének (2) bekezdését, valamint a 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletével összefüggésben értelmezett 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a pályahálózat-működtető köteles hátrányos megkülönböztetéstől mentes módon a vasúttársaságok rendelkezésére bocsátani a más vasúttársaságok vonataira vonatkozó valós idejű adatokat, amennyiben ezek a vonatok az 1371/2007 rendelet II. mellékletének II. része értelmében vett fő összeköttetések.


(1)  HL C 173., 2011.6.11.