25.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 260/22


2010. július 26-án benyújtott kereset — Three-N-Products Private kontra OHIM — Shah (AYUURI NATURAL)

(T-313/10. sz. ügy)

()

2010/C 260/30

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Three-N-Products Private Ltd (Új-Delhi, India) (képviselő: C. Jäger ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: S. Shah, A. Shah, M. Shah — Partnership t/a FUDCO (Wembley, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1005/2009-4. sz. ügyben 2010. június 1-jén hozott határozatát;

kötelezze az alperest a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) felszólalási osztálya 2009. július 2-i határozatának helybenhagyására, és az 5805387. sz. közösségi védjegybejelentés teljes egészében való elutasítására;

kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére;

kötelezze a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet az eljárás költségeinek viselésére, beleértve a felperes részéről a fellebbezési tanács és a felszólalási osztály előtti eljárás során felmerült költségeket is, amennyiben utóbbi beavatkozik a jelen ügyben.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

Az érintett közösségi védjegy: az „AYUURI NATURAL” szóvédjegy a 3. és 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az „Ayur” ábrás megjelölés 2996098. sz. közösségi védjegye többek között a 3. és 5. osztályba tartozó áruk tekintetében; az „AYUR” szómegjelölés 5429469. sz. közösségi védjegye többek között a 3. és 5. osztályba tartozó áruk tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály helyt adott a felszólalásnak, és a kérelmet teljes egészében elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács helyt adott a fellebbezésnek, hatályon kívül helyezte a vitatott határozatot és elutasította a felszólalást.

Jogalapok: A felperes keresete alátámasztására két jogalapot terjeszt elő.

Első jogalapja keretében a felperes előadja, hogy a vitatott határozat sérti a 207/2009/EK tanácsi rendelet 7. és 8. cikkét, mivel a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy nem áll fenn az összetévesztés veszélye, és hogy a korábbi védjegyek a szóban forgó árukra utaló jelentéssel bírnak, ami csökkenti a korábbi védjegyek megkülönböztető képességét.

Második jogalapja keretében a felperes úgy véli, hogy a vitatott határozat sérti a 207/2009/EK tanácsi rendelet 65. cikkének (2) bekezdését, mivel a fellebbezési tanács visszaélt hatáskörével a vitatott határozat meghozatalával, mivel az nem objektív és jogilag nem megalapozott.