27.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/43


A Közszolgálati Törvényszék F-11/09. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. november 25-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2010. március 3-án benyújtott fellebbezés

(T-44/10. P. sz. ügy)

2010/C 80/69

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

Az Elsőfokú Bíróság helyezze teljes egészében hatályon kívül a megtámadott végzést.

az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy az első fokon benyújtott kereset, amelynek vonatkozásában a megtámadott végzést hozták, teljes egészében, bármely kivétel nélkül tökéletesen elfogadható volt.

az Elsőfokú Bíróság teljes egészében, bármely kivétel nélkül adjon helyt az első fokon benyújtott keresetben szereplő kérelemnek;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest mind az első fokon, mind a jelen fellebbezés során felmerült összes költség, díj és tiszteletdíj megtérítésére;

az Elsőfokú Bíróság másodlagosan utalja vissza a jelen ügyet a Közszolgálati Törvényszék elé, hogy az más összetételben ismét határozzon az ügyről.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés a Közszolgálati Törvényszék 2009. november 25-i végzése ellen irányul. E végzésben — részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant — elutasították azt a keresetet, amelynek tárgya a felperes orvosi költségeinek 100 %-os mértékű megtérítése iránti kérelme alperes általi megtagadása volt.

Igényének alátámasztására a fellebbező az Európai Unió valamely intézményétől származó határozat indoklása fogalmának, a határozat indoklásának kiegészítésére vonatkozó lehetőség fogalmának téves értelmezésére és alkalmazására, valamint a bizonyítékok feltárásában és értékelésében rejlő jogelvekre hivatkozik.

A fellebbező továbbá a megtámadható aktus és a korábbi határozatot csupán megerősítő határozat fogalmának téves értelmezésére és alkalmazására hivatkozik.