A Törvényszék (ötödik tanács) 2012. szeptember 12-i ítélete – Ertmer kontra OHIM – Caterpillar (erkat)

(T-566/10. sz. ügy)

„Közösségi védjegy – Törlési eljárás – erkat közösségi szóvédjegy – CAT korábbi közösségi és nemzeti ábrás és szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró okok – Összetéveszthetőség – A jóhírnév megsértése – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése – Indokolási kötelezettség”

1.                     Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség – Az összetéveszthetőség értékelése (207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 15., 19., 20. pont)

2.                     Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az érintett védjegyek hasonlósága – Értékelési szempontok (207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 18., 27. pont)

3.                     Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség – erkat szóvédjegy – CAT szó- és ábrás védjegyek (207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 40., 42–45., 51–55. pont)

4.                     Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló, jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek – A védjegyek közötti kapcsolat (207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés) (vö. 58. pont)

5.                     Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló, jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – A jogosult által benyújtandó bizonyítékok – A tisztességtelen kihasználás vagy sérelem jövőbeni, nem csupán feltételezett veszélye (207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés) (vö. 59., 60. pont)

Tárgy

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Caterpillar, Inc. és Jutta Ertmer közötti törlési eljárással kapcsolatban 2010. szeptember 7-én hozott határozata (R 270/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)         A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. szeptember 7-én hozott határozatát (R 270/2010-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)         A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)         Az OHIM és a Caterpillar, Inc. maga viseli saját költségeit.