A Törvényszék (hatodik tanács) 2012. június 28-i ítélete – Constellation Brands kontra OHIM (COOK’S)

(T-314/10. sz. ügy)

„Közösségi védjegy – A COOK’S közösségi szóvédjegy – A védjegyoltalom megújítása iránti kérelem hiánya – A védjegy törlése az oltalom lejártakor – In integrum restitutio iránti kérelem – A 207/2009/EK rendelet 81. cikke”

1.                     Közösségi védjegy – Eljárási rendelkezések – In integrum restitutio – Feltételek – Az adott körülmények között szükséges kellő gondosság – A védjegyoltalom megújításával kapcsolatos ügyviteli feladatok átruházása (207/2009 tanácsi rendelet, 81. cikk, (1) bekezdés) (vö. 17., 18. pont)

2.                     Közösségi védjegy – Eljárási rendelkezések – In integrum restitutio – Feltételek – Az adott körülmények között szükséges kellő gondosság – Kivételes jellegű, és ezért előre nem látható események – Az információ bevitelekor elkövetett emberi hiba – Kizártság (207/2009 tanácsi rendelet, 81. cikk, (1) bekezdés) (vö. 19., 28., 29. pont)

Tárgy

Az OHIM első fellebbezési tanácsa 2010. április 29-én hozott határozatának (R 1048/2009-1. sz. ügy) a felperes in integrum restitutio iránti kérelmét elutasító része ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Constellation Brands Inc.-t kötelezi a költségek viselésére.