12.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/10


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2010. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VSTR Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) kontra Finanzamt Plauen, beavatkozó: Bundesministerium der Finanzen

(C-587/10. sz. ügy)

2011/C 80/19

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: VSTR Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Alperes: Finanzamt Plauen

Beavatkozó: Bundesministerium der Finanzen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Lehetővé teszi-e a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) a tagállamoknak, hogy csak akkor állapítsák meg az adómentes Közösségen belüli termékértékesítést, ha az adóalany a vevő HÉA-azonosítószámát számviteli bizonyítékkal igazolja?

2.

Releváns-e az e kérdésre adandó válasz szempontjából az,

hogy a vevő esetében egy harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozóról van-e szó, aki ugyan egy láncügylet keretében az egyik tagállamból a másik tagállamba adta fel a termékértékesítés tárgyát, HÉA-szempontból azonban a tagállamok egyikében sincs nyilvántartva, és

hogy az adóalany igazolta-e a Közösségen belüli termékbeszerzésre vonatkozó adóbevallás vevő általi benyújtását?


(1)  HL L 145, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.