18.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/32


A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. szeptember 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) kontra Administración del Estado

(C-469/10. sz. ügy)

()

2010/C 346/52

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)

Alperes: Administración del Estado

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK irányelv (1) 7. cikkének f) pontját, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az érintett hozzájárulásának hiányában, és annak érdekében hogy lehetővé tegye az érintett személyes adatainak feldolgozását — ami az adatkezelő vagy azon harmadik személyek jogos érdekének kielégítéséhez szükséges, akikkel az adatokat közlik — azt is előírja azon felül, hogy ne sérüljenek a személy alapvető jogai és szabadságai, hogy adatai a nyilvánosság számára hozzáférhető forrásokban szerepeljenek?

2.

Megfelel-e a hivatkozott 7. cikk f) pontja azon feltételeknek, amelyeket az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata követel meg e rendelkezés közvetlen hatályának elismeréséhez?


(1)  HL L 281., 31.o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.