9.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 274/13


Az Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Ausztria) által 2010. július 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

(C-382/10. sz. ügy)

()

2010/C 274/19

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Az alapeljárás felei

Felperesek: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

Alperes: Landeshauptmann von Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Milyen szempontok alapján vizsgálandó, hogy mikor áll fenn a 852/2004/EK rendelet (1) II. melléklete IX. fejezetének (3) bekezdése szerinti emberi fogyasztásra való alkalmatlanság? Már akkor fennáll-e az effajta alkalmatlanság, ha a megvásárlásra felkínált élelmiszert a potenciális vásárló alkalmasint megérintheti, illetve letüsszentheti?

2.

Milyen szempontok alapján vizsgálandó, hogy mikor áll fenn a 852/2004/EK rendelet II. melléklete IX. fejezetének (3) bekezdése szerinti egészségre való ártalmasság? Már akkor fennáll-e az effajta egészségre való ártalmasság, ha a megvásárlásra felkínált élelmiszert a potenciális vásárló alkalmasint megérintheti, illetve letüsszentheti?

3.

Milyen szempontok alapján vizsgálandó, hogy mikor áll fenn a 852/2004/EK rendelet II. melléklete IX. fejezetének (3) bekezdése szerinti olyan szennyeződés, amelyre tekintettel egy meghatározott élelmiszer fogyasztását már ésszerűtlen elvárni? Már akkor fennáll-e az effajta szennyeződés, ha a megvásárlásra felkínált élelmiszert a potenciális vásárló alkalmasint megérintheti, illetve letüsszentheti?


(1)  Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 139., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 319. o.)