9.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 274/7


A Curtea de apel Craiova (Románia) által 2010. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu kontra Victor Vinel Ijac

(C-336/10. sz. ügy)

()

2010/C 274/11

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de apel Craiova

Az alapeljárás felei

Felperesek: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Alperes: Victor Vinel Ijac

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az EUMSZ 110. cikk (korábban EK 90. cikk) első bekezdését akként kell-e értelmezni, hogy az tiltja valamely tagállam számára, hogy az 50/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet által szabályozott környezetszennyezési adóéhoz hasonló jellemzőkkel rendelkező adót vezessen be, amely kormányrendelet értelmében a korábbiakban az Európai Unió más tagállamában nyilvántartásba vett és importált, használt gépjárművek Romániában történő nyilvántartásba vételéhez környezetszennyezési adót kell megfizetni, amely adót ugyanakkor nem kell alkalmazni a Romániában már nyilvántartásba vett, használt gépjárművek újbóli eladása, ezzel újbóli nyilvántartásba vétele alkalmával, és tekinthető-e az említett adó olyan, a más tagállamokból származó árukra kivetett belső adónak, amely közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg a nemzeti termékek adóztatásához képest?