3.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 179/16


Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Spanyolország) által 2010. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fransisco Javier Rosado Santana kontra Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(C-177/10. sz. ügy)

2010/C 179/27

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

Az alapeljárás felei

Felperes: Fransisco Javier Rosado Santana

Alperes: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az [ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 99/70/EK tanácsi] irányelvet (1), hogy mivel az Unió egyik tagországának alkotmánybírósága korábban már kimondta, hogy eltérő jogok megállapítása a határozott időre szerződtetett és a határozatlan időre kinevezett köztisztviselők tekintetében nem feltétlenül ellentétes az alkotmánnyal, ezért ez szükségszerűen az említett közösségi norma alkalmazhatóságának kizárását jelenti a közszolgálat területén?

2.

Úgy kell-e értelmezni az említett irányelvet, hogy azzal ellentétes, ha valamely nemzeti bíróság úgy értelmezi az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, hogy az általános jelleggel kizárja hatálya alól a határozott időre szerződtetett és a határozatlan időre kinevezett köztisztviselők egyenlőnek tekintését?

3.

Úgy kell-e értelmezni az említett szakaszt, hogy azzal ellentétes, ha az ideiglenes rendszerben teljesített szolgálatot nem veszik figyelembe szolgálati időként akkor, amikor az illető határozatlan időre kinevezett köztisztviselővé válik, konkrétan a javadalmazás, a besorolás és a köztisztviselői előmenetel szempontjából?

4.

Az említett szakasz értelmében úgy kell-e értelmezni a nemzeti jogszabályt, mint amely nem zárja ki az ideiglenes jogviszony keretében teljesített közszolgálat beszámítását?

5.

Úgy kell-e értelmezni az említett szakaszt, hogy bár valamely pályázati kiírás feltételei közzétételre kerültek és azokat az érdekelt nem támadta meg, a nemzeti bíróság köteles vizsgálni, hogy azok ellentétesek-e a közösségi jogszabállyal, és ilyen esetben, ha azok az említett szakaszba ütköznek, akkor e feltételeket vagy a szóban forgó nemzeti rendelkezést nem alkalmazhatja?


(1)  HL L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.