A Bíróság (hetedik tanács) 2011. április 7‑i ítélete – Bizottság kontra Írország

(C‑431/10. sz. ügy)

„Tagállami kötelezettségszegés – 2005/85/EK irányelv – Menedékjog – A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó eljárás – Minimumszabályok – A teljes átültetés elmulasztása az előírt határidőn belül”

Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EUMSZ 258. cikk, 2005/85 tanácsi irányelv) (vö. 10–15. pont)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1‑jei 2005/85/EK tanácsi irányelvnek (HL L 326., 13. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása.

Rendelkező rész

1)

Írország – mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1‑jei 2005/85/EK tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelv 43. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság Írországot kötelezi a költségek viselésére.