6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/10


A Bíróság (ötödik tanács) 2011. május 23-i végzése (a Tribunal de première instance de Namur (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — André Rossius (C-267/10. sz. ügy), Marc Collard (C-268/10. sz. ügy) kontra État belge — SPF Finances

(C-267/10. és C-268/10. sz. egyesített ügyek) (1)

(EUSZ 6. cikk (1) bekezdés - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikke - Dohányzás céljára előállított dohánytermékek birtoklása és forgalmazása - A dohánytermékekre jövedéki adó kivetését lehetővé tevő nemzeti szabályozás - A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2011/C 232/17

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance de Namur

Az alapeljárás felei

Felperesek: André Rossius (C-267/10. sz. ügy), Marc Collard (C-268/10. sz. ügy)

Alperes: État belge — SPF Finances

Az État belge — Service public fédéral Défense részvételével.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek — Tribunal de première instance de Namur — Az EUSZ 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésének és az Európai Unió Alapjogi Chartája 35. cikkének értelmezése — Az egészségre súlyosan károsként elismert, dohányzás céljára előállított dohánytermékek gyártását, importját, reklámozását és forgalmazását lehetővé tevő nemzeti szabályozásnak az emberek egészségének védelmére irányuló céllal való összeegyeztethetősége — A dohánytermékekre jövedéki adó kivetését lehetővé tevő nemzeti szabályozásoknak a fent hivatkozott jogszabályok fényében értékelt érvényessége

Rendelkező rész

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Tribunal de première instance de Namur (Belgium) által a 2010. március 24-i határozataival előterjesztett kérdésekre való válaszadásra.


(1)  HL C 221., 2010.8.14.