18.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/22


A Bíróság 2010. szeptember 2-i végzése — Mehmet Salih Bayramoglu kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

(C-28/10. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Az eljárási szabályzat 119. cikke - Szabálytalan kereseti kérelmek - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2010/C 346/37

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Mehmet Salih Bayramoglu (képviselő: A. Riza QC)

Többi fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők: C. Karamarcos és N. Görlitz, meghatalmazottak), az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Balta és E. Finnegan, meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-110/09. sz. Bayramoglu kontra Parlament és Tanács ügyben 2009. szeptember 24-én hozott azon végzése elleni fellebbezés, amelyben az Elsőfokú Bíróság — mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant — elutasította a ciprusi kérdés rendezése esetén a ciprusi nép európai parlamenti képviseletéről szóló, 2004. június 10-i tanácsi határozat megsemmisítése iránt előterjesztett keresetet — Határidőn túl benyújtott kereset

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság M. S. Bayramoglut kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 80., 2010.3.27.