26.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 26/3


A Bíróság (nagytanács) 2012. november 27-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság, Litván Köztársaság és Görög Köztársaság

(C-566/10. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Nyelvhasználati szabályok - Tanácsosok és asszisztensek felvételére vonatkozó versenyvizsga-kiírások - Teljes terjedelemben három hivatalos nyelven való közzététel - A vizsgák nyelve - A második nyelv három hivatalos nyelv közül való kiválasztása)

2013/C 26/04

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbezők: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott és P. Gentili avvocato dello Stato)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és J. Baquero Cruz meghatalmazottak, segítőjük: A. dal Ferro avvocato), Litván Köztársaság és Görög Köztársaság (képviselők: A. Samoni-Rantou, S. Vodina és G. Papagianni meghatalmazottak)

Tárgy

A Törvényszék (hatodik tanács) T-166/07. és T-285/07. sz., Olaszország kontra Bizottság egyesített ügyekben 2010. szeptember 13-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben a Törvényszék elutasította az EPSO/AD/94/07 (HL 2007. C 45A., 3. o.), az EPSO/AST/37/07 (HL 2007. C 45A., 15. o.) és az EPSO/AD/95/07 (HL 2007. C 103A., 7. o.) nyílt versenyvizsgák vizsgakiírásai megsemmisítése iránti kérelmet.

Rendelkező rész

1.

A Bíróság az Európai Unió Törvényszéke T-166/07. és T-285/07. sz., Olaszország kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2.

A Bíróság megsemmisíti az informatika, kommunikáció és média területén (AD 5) tanácsosokból álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/94/07 nyílt versenyvizsgára vonatkozó kiírást, a kommunikáció és informatika területén (AST 3) asszisztensekből álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AST/37/07 nyílt versenyvizsgára vonatkozó kiírást, valamint az informatika (könyvtár/dokumentáció) területén (AD 5) tanácsosokból álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/95/07 nyílt versenyvizsgára vonatkozó kiírást.

3.

A Bíróság arra kötelezi az Európai Bizottságot, hogy mind az elsőfokú, mind a fellebbezési eljárásban a saját költségein kívül, viselje az Olasz Köztársaság részéről felmerül költségeket.

4.

A Görög Köztársaság és a Litván Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 63., 2011.2.26.