24.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 256/28


2009. július 29-én benyújtott kereset — Gühring kontra OHIM (Az okkersárga és az ezüstszürke színek kombinációja)

(T-300/09. sz. ügy)

2009/C 256/52

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Gühring OHG (Albstadt, Németország) (képviselők: A. von Mühlendahl és L. Hartwig ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az alperes első fellebbezési tanácsának az R 1329/2008-1. sz. ügyben 2009. április 30-án hozott határozatát;

az Elsőfokú Bíróság a helyezze hatályon kívül az alperes elbírálójának 2008. július 22-i azon határozatát, amelyben a felperes 6 703 565. sz. védjegybejelentését elutasították;

az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy a 6 703 565. sz. bejelentett védjegy megfelel a 207/2009/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) pontja feltételeinek;

másodlagosan

az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az alperes első fellebbezési tanácsának az R 1329/2008-1. sz. ügyben 2009. április 30-án hozott határozatát;

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek, beleértve a felperesnél a fellebbezési tanács előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: egy, az okkersárga és az ezüstszürke színek kombinációjából álló védjegy a 7. osztályba tartozó áruk tekintetében (6 703 565. sz. védjegybejelentés).

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése, mivel a bejelentett védjegy rendelkezik megkülönböztető képességgel. Továbbá az eljárási jogok, vagyis a 207/2009 rendelet 75. és 76. cikkének a megsértése.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 2009., L 78. 1. o.)